Home / ผลงานนักเรียน / การแข่งขันตอบคำถาม จากหนังสือสารานุกรมไทย

การแข่งขันตอบคำถาม จากหนังสือสารานุกรมไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม

จากหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด ประจำปี 2566

เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวัน เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ผลการแข่งขัน อันดับที่ 18