Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม 2563 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

About admin

Check Also

วันลูกเสือไทย

โรงเรียนทุ่งศรี …

ใส่ความเห็น