Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด