Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด