ขอเชิญชวนร่วมงานเกษียณปีการศึกษา 2566

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลาการ นักเรียนและศิษย์เก่า

ร่วมแสดงมุทิตาจิต อวยพรครูเกษียณอายุราชการแด่ ครูผู้เกษียณ ประจำปี 2566

ได้แก่ 1. นายขุนพัฒน์   แสนทวีสุข  ครูชำนาญการพิเศษ

           2. นางสาวนภาภรณ์   ชำนิป่า  พนักงานราชการ

 

About นายจักรภัทร เรืองคำ

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน

Post Views: 71