Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนทุ่งศรีอุดม

 

จำนวน ชาย 13   คน หญิง 21  คน รวมทั้งหมด 34  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน

คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
1
0
1
 

2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
1
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
0
1
1
 

 

3. ครู

คศ.1
1
2
0
 ชำนาญการ
คศ.2
6
9
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
3
2
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
10
13
23
 4. ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
1
3
4
 5. ลูกจ้างประจำ
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
1
2
3
รวมทั้งหมด
13
20
33

About admin

Check Also

สถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนทุ่งศรี …

ใส่ความเห็น