ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาและละลายพฤติกรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด