Home / ผลงานนักเรียน / แข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 3

แข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 3

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็วกัลยาณวัตร ครั้งที่ 3

ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 จัดโดย โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล  เหรียญเงิน 1 รางวัล  และรางวัลเข้าร่วม 1 รางวัล