Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน / แผ่นภาพพระราชกรณียกิจพระเจ้าอยู่หัว

แผ่นภาพพระราชกรณียกิจพระเจ้าอยู่หัว

 

 

คลิ๊กเพื่อดูพระราชกรณียกิจทั้งหมด