Home / 2024 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมประชุมผู้ปก …

Read More »

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปรับพื้นฐาน …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนัก …

Read More »