Home / ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมประชุมผู้ปก …

Read More »

ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปรับพื้นฐาน …

Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งศรีอุดมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนัก …

Read More »

มอบชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มูลนิธิปรารถนาดี

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนทุ่งศรีอุดมไ …

Read More »

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของคณะ …

Read More »